آرشاکلاب
چهره های برتر تنیس زیر16 و14 سال استان شناخته شدند.

چهره های برتر تنیس زیر16 و14 سال استان شناخته شدند.

باحضور بیش از 25 نفرازراکت بدستان آذربایجان شرقی دردورده سنی زیر16 و14 سال چهره نفرات برتربرای حضوردرمسابقات المپاد تنیس کشور شناخته شدند. رقابت های زیر 16 سال بابرتری وبدون باخت امین عفاری به ایستگاه آخررسید وارشیا موحدی با یک باخت به غنوان دومی قناعت کرد. دررده سنی زیر 14سال 21 نفرشرکت کرده بودند که حضورتنیس بازان پرتعداد از سه شهرستان مراغه ،مرند وجلفا بارقه ای از امیدواری ...